Pôžička od Privatbanky

Pôžička od Privatbanky

Privatbanka dáva pôžičku občanom SR a občanom členských krajín EÚ. Minimálny možný úver je pritom 16 600 EUR (500 091,60 SKK), pri ktorom máte splatnosť maximálne desať rokov. Pri požiadaní o úver musíte preukázať, že ste schopný splatiť tento úver.

Bezúčelový úver pre fyzické osoby

Úver je poskytovaný fyzickým osobám na financovanie ich potrieb. Sledovanie účelu tohto úveru nie je potrebné. Pri žiadaní o úver musíte preukázať zdroje s pomocou, ktorých chcete úver splácať. Môžete zažiadať o úver v eurách, českých korunách a dolároch. Splátky úveru sú mesačné. Zabezpečenie úveru je nehnuteľným, hnuteľným majetkom, cennými papiermi a pod. v trhovej hodnote, ktorá sa rovná minimálne výške istiny úveru vrátane príslušenstva. Poplatky sú pri minimálnom objeme úveru-16 600 EUR (500 091,60 SKK)- 83 EUR. Banka pri tomto úvere nesleduje jeho účel a takisto ponúka výhodné úrokové sadzby. Jedno z mála obmedzení je postupné splácanie.

Účelový úver splátkový pre fyzické osoby

Tento druh úveru je poskytovaný fyzickým osobám na financovanie nákupu alebo rekonštrukcie nehnuteľnosti, nákupu motorového vozidla alebo cenných papierov. Na financovanej investícii banka žiada minimálne 20% spoluúčasť žiadateľa. Úver je splácaný zo zdrojov žiadateľa. Zdroje preukazuje žiadateľ potvrdením o príjme, daňovým priznaním a pod. Úver môžete okrem mesačného splácania splácať aj štvrťročne. Poplatok je rovnaký ako pri predchádzajúcom úvere, čiže 0,5% z poskytnutého úveru. Najväčšia výhoda účelového úveru splátkového pre fyzické osoby od Privatbanky je, že nemá maximálny objem. Takže si môžete požiadať o pôžičku vo výške, ktorá vám vyhovuje. Klient však musí poukázať dostatočné príjmy, ktoré zaručia navrátenie poskytnutého úveru.

Účelový úver pre fyzické osoby s jednorazovým splatením.

Tento úver je podobný tomu predchádzajúcemu s tým rozdielom, že jeho splatnosť je jednorazová ku dňu konečnej splatnosti úveru, a to z odpredaja aktíva, na nákup ktorého bol úver použitý. Ďalší rozdiel je ten, že tento úver má maximálnu dobu splatnosti 4 roky.

Mohlo by vás zaujímať:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
Pridajte komentár do diskusie a podelte sa o svoje skúsenosti.